Medicinsk vægttab

Hvad er medicinsk vægttab

Da vi i dag kun har begrænset viden om neurofysiologien ved sult- og mæthedsfornemmelse, har det været en udfordring for medicinalindustrien, at udvikle præparater, der specifikt påvirker denne. Der findes dog en mindre gruppe af præparater, som ved afprøvning inden for behandling af andre sygdomme har vist sig også at give patienten et vægttab.

At behandle overvægt med præparater, hvor det ikke er medicinens primære formål som er i fokus, har historisk set gjort medicinsk vægttab til et et turbulent område. Mange forskellige præparater har været forsøgt anvendt, men hovedparten er efter kort tid blevet trukket tilbage. Bivirkninger var mange og prisen var ofte meget høj i forhold til det reelle udbytte.

Dog har en række nye præparater en væsentlig mere lovende profil – specielt i forhold til effekt, færre bivirkninger og pris.

Hvad kan vi tilbyde

Hos Ambulant Kirurgi kan vi tilbyde medicinsk behandling til dig, der ønsker et hurtigt og varigt vægttab, der i kombination med en ændret og sundlivsstil kan give dig en markant effekt.

Den medicinske behandling, der tilbydes består af ugentlige indsprøjtninger. 

Ved behandlingen kan der forekomme et kraftigt vægttab, derfor får du tilknyttet en kostvejleder, der løbende sikre dig det mest optimale ud af behandlingen.

Derudover får du

  • lagt en behandlingsplan af en erfaren speciallæge indenfor vægttab.
  • Rådgivning og konsultationer for at sikre, at du opnår det ønskede vægttab, der løbende understøttes af en kostvejleder
  • Fysiske undersøgelser for at sikre, at du tåler behandlingen.
  • Opfølgende samtaler og konsultationer ved en sygeplejerske.
  • Fysiske undersøgelser for at sikre, at du tåler behandlingen.
  • Opfølgende samtaler og konsultationer ved en sygeplejerske.
overvægt 3

Hvem kan få medicinsk behandling for vægttab

Vi behandler vi kun personer, der lider af moderat overvægt og fedme. 

Overvægt vurderes ved BMI, også kaldet Body Mass Indeks. Det kan let udregnes ved at dividere ens vægt i kg med højden i meter og så igen dividere med højden i meter. Hvis ens BMI ligger mellem 25 og 29,9 er man moderat overvægtig, mens et BMI på 30 eller derover betyder, at man lider af fedme. Der er selvfølgelig visse undtagelser, da man godt kan have et BMI over 25 uden at være overvægtig, f.eks. hvis man er elitesportsudøver.

Hvis ens BMI er over 30 anbefales det, at behandlingen suppleres med medicin. Såfremt ens BMI ligger i niveauet mellem 27 og 30, og man i øvrigt har en øget risiko for at udvikle åreforkalkningssygdom, er medicinsk supplerende behandling af vægttab også tilrådet.

Dit behandlingsforløb

Ved din første konsultation vil du blive undersøgt af speciallæge, der undersøger om en medicinsk behandling er en relevant løsning for dig. Du vil få foretaget en fysisk undersøgelse, og I vil i fællesskab gennemgå tidligere sygdomme, aktuelt medicin samt blodprøvesvar. Såfremt at medicinsk behandling vælges, vil der naturligvis være oplæring i dette. 

Der vil også blive lagt plan for det videre forløb inklusiv efterfølgende konsultationer for at følge op på det opnåede vægttab og for at sikre, at behandlingen tåles. 

Vi anbefaler, at du vælger at have opfølgende konsultationer hver tredje måned i et år. 

Bivirkninger

Ved medicinsk behandling, kan der opstå visse bivirkninger, hvor de typiske er

  • Lavt blodsukker, nedsat appetit og kvalme
  • Svimmelhed, træthed og oppustethed

Det er vigtigt at informere lægen om alle de lægemidler, du tager, inden behandlingen startet op.

Kontakt klinikken for en uforpligtende samtale

Som privatpatient kan vi sikre dig en hurtig undersøgelse og behandling, uden henvisning fra din egen læge.

Kontakt klinikken på mail@vaegtcenter.dk eller via vores kontakt formular.

Få et uforpligtende tilbud

Vi svarer indenfor 24timer